Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Brzeźnioki

Treść


STOWARZYSZENIE 
"BRZEŹNIOKI"

 

Stowarzyszenie Brzeźnioki w okresie swojej pięcioletniej działalności notuje systematyczny rozwój w zakresie działalności jak i pozyskiwaniu funduszy na finansowanie działań statutowych. W pierwszym roku działalności w próbach zespołu brało udział około 80 osób ( grupa maluszków, dziecięca młodzieżowa i dorosłych). w 2018 roku Stowarzyszenie przeprowadziło konkurs rysunkowy wśród uczniów SP Brzezna. Celem konkursu było uzyskanie prac dotyczących loga Stowarzyszenia. Był regulamin nauczyciel do przeprowadzenia konkursu laureaci i nagrody. Praca oceniona najwyżej stanowi pierwowzór loga Stowarzyszenia. Zaraz na początku roku zorganizowaliśmy imprezę "Wspólne kolędowanie" w Dworze Brzezna. Lokal udostępnił członek Stowarzyszenia właściciel domu weselnego. W imprezie wzięło udział ok. 200 osób ;mieszkańców Brzeznej i okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście.  Impreza ta kontynuowana jest do dnia dzisiejszego. Zmieniono nazwę na "Kolędowanie z Brzeźniokami" W okresie letnim zorganizowano dwa wyjazdy na festiwal folklorystyczny Paralia do Grecji oraz festiwal International Folk Fest do Bułgarii. W okresie jesiennym zorganizowano dwa wyjazdy do Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej. Uczestnikami warsztatów była grupa dziecięca i młodzieżowa a celem warsztatów było podniesienie poziomu artystycznego zespołu przy udziale specjalistów ( między innymi do emisji głosu). W grudniu 2018 roku Stowarzyszenie zorganizowało w Dworze Brzezna imprezę charytatywną " Tanecznie niesiemy pomoc" W programie była nauka tańców latynoamerykańskich i występ Brzeźnioków. Licznie grono uczestników złożyło  datki na leczenie Grzesia, mieszkańca naszej wsi. Środki pieniężne zostały przekazane komisyjnie  rodzicom chłopca w dniu 6 grudnia tj. w Świętego Mikołaja. Stałe warsztaty taneczne organizowane były w dwa dni w tygodniu łącznie 5 godzin przez cały rok wyłączając okres wakacji . Do realizacji zajęć zatrudnionych było dwoje instruktorów. Do obsługi księgowej zatrudniono księgową. Opiekę nad dziećmi w czasie warsztatów zapewniało czworo wolontariuszy W pierwszym roku Stowarzyszenie pozyskało 23550 zł : z otwartego konkursu ofert Gminy Podegrodzie 6 wniosków na kwotę 14100 zł,oraz  z FIO Małopolska na rozwój instytucjonalny 4750 zł, i z funduszu sołeckiego 4700 zł. Środki te przeznaczone zostały na finansowanie instruktorów, zakup strojów i kolorowej drukarki.

Rok 2019 był dla Stowarzyszenia bardzo owocny finansowo i obfitował w wiele wydarzeń. Stowarzyszenie zrealizowało stałe elementy kalendarza imprez tj: "Kolędowanie z Brzeźniokami" dwa wyjazdy na folklorystyczne festiwale zagraniczne, dwa wyjazdy na warsztaty specjalistyczne do Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej, braliśmy udział w Pasterce, procesji wielkanocnej i odpuście. Ponadto Stowarzyszenie brało udział w plebiscycie podczas Zjazdu Sądeczan i zajęło spośród kilkunastu zespołów drugie miejsce z nagrodą pieniężną 5.000 zł, którą przeznaczyliśmy między innymi na warsztaty w Piwnicznej. Bardzo ważnym wydarzeniem w działalności było rozliczenie grantu z Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu( wniosek złożony w 2018 roku) Z tego tytułu Stowarzyszenie pozyskało stroje regionalne dla Zespołu na kwotę 32.800 zł.w postaci: strój lachowski męski- spodnie i kamizelka, haft ręczny 6 kompletów , strój lachowski kobiecy-gorset, haft ręczny 9 sztuk,  strój lachowski męski- pas skórzany 7 sztuk , strój lachowski chłopięcy- pas skórzany 6 sztuk.Elementem tego projektu była impreza promująca w której wzięło udział ok 100 osób również z grup defaworyzowanych. W roku 2019 pozyskaliśmy fundusze ze składek nagród, darowizn i realizacji projektów w wysokości 73664 zł.

Ze względu na pandemię rok 2020 to poważny regres w działalności Stowarzyszenia. Zdołaliśmy zorganizować " Kolędowanie z Brzeźniokami" jeden wyjazd na warsztaty ale do Bartkowej bo szkoła w Piwnicznej była zamknięta i w okresie jesiennym jeden wyjazd zagraniczny na festiwal folklorystyczny. Pod koniec roku udało się nam nagrać płytę z kolędami. Całość nagrania pokryta z funduszy Starostwa Powiatowego. Finansowo pozyskaliśmy około 43,000 zł tj. składki ,bezzwrotna pożyczka z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Mecenatu Małopolski i realizacji zlecenia promocji małopolski podczas i w związku z wydarzeniem pn. „Kolędowanie z Brzeźniokami”.  Największym wyzwaniem organizacyjnym w roku pandemii było zapewnienie uczestnikom warsztatów  bezpieczeństwa epidemiologicznego co nam się udało dzięki zaangażowaniu czterech wolontariuszy.

Rok 2021 też był rokiem bardzo trudnym organizacyjnie ponieważ poziom artystyczny Zespołu powrócił do stanu z początków działalności, Udało nam się przywrócić wszystkie działania stałe "Kolędowanie" dwa wyjazdy na warsztaty do Piwnicznej i dwa wyjazdy zagraniczne do Bułgarii na Paralię i do Macedonii na Folk Fest. Dodatkowo poszerzyliśmy ofertę o szkółkę muzykowania na którą dostaliśmy dodatkowe finansowanie z UM Województwa Małopolskiego w ramach Mecenatu Małopolski. We wrześniu Stowarzyszenie brało udział w : Festiwalu Biegowym"  w Piwnicznej. Grupa dziecięca zajęła drugie miejsce w konkursie folklorystyczny i otrzymała nagrodę w wysokości 1000 zł. Grupa młodzieżowa zajęła trzecie miejsce z nagrodą 800 zł a solistka zespołu otrzymała wyróżnienie. Po raz drugi w historii zrealizowaliśmy i rozliczyli grant z LGD Brama Beskidu na zakup strojów i instrumentów muzycznych. Za kwotę  34.900 zł zakupiliśmy kontrabas skrzypce, trąbkę i  klarnet a ze strojów: strój lachowski dziewczęcy gorset szt 4 ,strój lachowski dziewczęcy gorset dziecięcy szt 3 strój lachowski męski pas młodzieżowy szt 3, strój lachowski kobiecy chusta czepcowa szt.4. Łączne przychody Stowarzyszenia  2021 roku wyniosły około 121,000 zł a najpoważniejsze kwoty stanowił wspomniany grant z LGD 34.900 zł i 40.000 zł z programu Mecenat Małopolski. Dodam również że instruktorzy na potrzeby realizacji warsztatów tanecznych i szkółki muzykowania przepracowali w sumie 454 godziny. Wynagrodzenie dla instruktorów było częściowo pokryte z dofinansowania a część stanowiła wkład własny finansowy.

Rok 2022 zaczął się  bardzo optymistycznie bo nasz uczeń ze szkółki muzykowania  zajął I miejsce kategorii Mistrz Uczeń  w Przeglądzie artystycznym " Druzbacka" organizowanym przez MCK Sokół z nowego Sącza.  Dodatkowo występująca w kategorii solistek nasza członkini zespołu otrzymała wyróżnienie.

Tradycyjnie wypełniliśmy kalendarz imprez i wyjazdów a obecnie przygotowujemy występ artystyczny na imprezę Kolędowanie z Brzeźniokami która odbędzie się 7 stycznia 2023 roku. Finansowo nie mogę podać dokładnych liczb ale wspomnę tylko, że z Mecenatu Małopolski pozyskaliśmy w tym roku 45 tyś. złotych  z otwartego konkursu ofert Gminy Podegrodzie 11.5 tyś zł a z funduszu sołeckiego 13 tyś. zł. W bieżącym roku nasz wniosek o następny grant z LGD przeszedł pozytywnie ocenę formalną i w najbliższych dniach będziemy podpisywać umowę. Planowana kwota dofinansowania 33 tyś. zł.

 

Rozwój instytucjonalny- potrzeby

 Stowarzyszenie i powołany przez nie Regionalny Zespół pieśni i Tańca Brzeźnioki prowadzi swoją działalność od pięciu lat. Jego działalność opiera się na realizacji celów statutowych spośród których należy wymienić: nauka edukacja oświata i wychowanie(  § 4 pkt 2 statutu)   działalność charytatywna i dobroczynność (  § 4 pkt 3 statutu) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ( § 4 pkt 12 statutu), działanie na rzecz promocji rozwoju kultury poprzez jej upowszechnianie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych (  § 4 pkt 13 statutu), kultywowanie historii tradycji kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru (  § 4 pkt 14 statutu),ekologia , ochrona środowiska i zwierząt (  § 4 pkt 15statutu), upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich (  § 4 pkt 16 statutu) W chwili obecnej  nasza działalność skupia się na kultywowaniu tradycji regionalnych głównie regionu Lachów Sadeckich. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy wolontariackiej jego członków i polega na: 1- prowadzeniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Brzeźnioki 2- prowadzeniu działań na rzecz rozwoju instytucjonalnego i artystycznego zespołu 3- prowadzeniu regularnych warsztatów taneczno muzycznych zespołu   4- organizowaniu wystaw ,koncertów festynów oraz innych imprez lub występów artystycznych 5- propagowaniu i organizowaniu wymiany międzykulturowej w szczególności poprzez organizację wyjazdów warsztatów,prelekcji  6- organizowaniu imprez promujących stowarzyszenie i Małopolskę 7- działalność szkoleniową oświatową i edukacyjną 8-organizowanie wolontariatu wspierającego działalność stowarzyszenia 8- organizowanie akcji charytatywnych 9- udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych.

Od samego początku Stowarzyszenie prowadzi regularne warsztaty  zespołu dwa razy w tygodniu łącznie 9 godzin. Od drugiego roku działalności rozszerzyliśmy ofertę o szkółkę muzykowania . Prowadzony przez stowarzyszenie Zespół osiągnął wkrótce poziom artystyczny pozwalający na udział w wielu wydarzeniach artystycznych w kraju i za granicą.  Ma też swoje osiągnięcia potwierdzone nagrodami wyróżnieniami i dyplomami. Działalność Stowarzyszenia nie ogranicza się tylko do prowadzenia Zespołu. Zajmujemy się działalnością typowo wolontariacką jak pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub socjalnej. W ramach wolontariatu członkowie stowarzyszenia wykonują stroje dla zespołu.. Uczestniczymy we wszystkich wydarzeniach związanych z kalendarzem świąt kościelnych. Udzielamy pomoc w organizacji festynów w sąsiednich miejscowościach. Samodzielnie organizujemy również wiele wydarzeń na rzecz mieszkańców Brzeznej jak choćby coroczne "Kolędowanie z Brzeźniokami" cykliczna ogólnie dostępna impreza w okresie świątecznym , festyn z okazji Dnia Dziecka czy warsztaty stacjonarne z okazji Dnia nauczyciela. Uczestniczyliśmy w Wieczornicy Patriotyczną z Okazji Dnia Niepodległości w Wieliczce w 2021 roku.

Na wspólnych spotkaniach Zarządu wraz z instruktorami zauważyliśmy, że możliwości rozwoju zostały wyczerpane głównie przez warunki lokalowe. W czasie swojej pięcioletniej działalności Stowarzyszenie zawierało wielokrotnie porozumienia o udostępnienie pomieszczeń na działalność Zespołu. Dość powiedzieć, że aktualnie wykorzystywany lokal w Domu Parafialnym  Brzezna- Strzyganiec jest już czwartą lokalizacją. Ciągle poszukujemy lepszych warunków na potrzeby prób bo korytarz w szkole podstawowej nie stanowi szczytu marzeń a tak też było. Z pomieszczeń Domu parafialnego możemy korzystać dwa razy w tygodniu łącznie 9 godzin. Samo pomieszczenie na próby to nie wszystko ponieważ w ciągu tych kilku lat zgromadziliśmy całkiem  pokaźny majątek w postaci strojów regionalnych( ok 400 pozycji w książce inwentarzowej) i instrumentów muzycznych., który jest przechowywany w domu jednego z członków Stowarzyszenia i zajmuje cały pokój.

Była propozycja włączenia naszych działań struktury GOK Podegrodzie, korzystania z jego bazy lokalowej i pieniędzy samorządowych.  Ta idea upadła ponieważ większość osób opowiedziała się z  niezależnością i samorządnością Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie "Brzeżnioki"

 

1811689