„Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”

„Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” Środa, 6 listopada 2019 Gmina Podegrodzie przystąpiła do realizacji projektu „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”.  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Podegrodzie, upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz tworzenie warunk

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie”

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie” Wtorek, 7 maja 2019 Zapraszamy osoby chętne w wieku od 25 do 74 lat zamieszkałe na terenie Gminy Podegrodzie do wzięcia udziału w jednym z niżej wymienionych, bezpłatnych, 16-godzinnych szkoleń do wyboru: “Rodzic w Internecie” “Mój biznes w sieci” “Moje finanse i

Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie,

Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie, Wtorek, 7 maja 2019   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”. Gmina Podegrodzie realizuje projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej

„Przebudowa drogi gminnej nr 293889K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00 – 2+100,00”

„Przebudowa drogi gminnej nr 293889K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00 – 2+100,00” Wtorek, 5 września 2017 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem

„Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu”

Czwartek, 19 maja 2016 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna Działanie: 6.2. Rozwój obszarów wiejski

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Podegrodzie

Piątek, 25 marca 2016 W okresie od 02.06.2014 r. do 31.12.2014 r. Gmina Podegrodzie zrealizowała projekt pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Podegrodzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencj