Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Projekty

Treść

„Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”

„Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”

Gmina Podegrodzie przystąpiła do realizacji projektu „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”.  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Podegrodzie, upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz tworzenie warunk

Gmina Podegrodzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie poprzez wymianę źródeł ciepła”

Gmina Podegrodzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie poprzez wymianę źródeł ciepła”

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 24 starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej na ekologiczne urządzenia grzewcze. W 2018 r. w ramach projektu wymieniono 11  starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne urząd

Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie,

Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie,

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”. Gmina Podegrodzie realizuje projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej

„Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna Działanie: 6.2. Rozwój obszarów wiejski

1194956