„PRZYSTANEK BIBLIOTEKA 2019” – lekcje biblioteczne w Bibliotece  Gminnej w Podegrodziu

„PRZYSTANEK BIBLIOTEKA 2019” – lekcje biblioteczne w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu

3 kwietnia w lekcji bibliotecznej pt. „Rozwijanie przez pomaganie” uczestniczyli uczniowie klas IV – VI ze Szko