Rekrutacja do projektu pn. „Utworzenie żłobka w Brzeznej”

Piątek, 15 listopada 2019 Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 25 mieszkańców Gminy Podegrodzie, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi. Uczestnictwo w projekcie umożliwi opiekunom dzieci do lat 3 powrót do pracy, podjęcie pracy lub utrzymanie dotychczasowego zatrudnieni

Rekrutacja do projektu pn.„Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”

Piątek, 15 listopada 2019 Gmina Podegrodzie realizuje projekt pn.„Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” dofinansowany z Funduszy Europejskich Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Podegrodzie, upowszechnienie wychowania przedszkolnego o

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 15 listopada 2019 r.

Piątek, 15 listopada 2019 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego w dniu 15.11.2019 r. w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10. Działania ochronne: Mies

Akcje charytatywne w SP Stadła

Akcje charytatywne w SP  Stadła Piątek, 15 listopada 2019 Społeczność Szkoły Podstawowej w Stadłach chętnie i efektywnie bierze udział we wszelakich akcjach charytatywnych. Jak dotąd, od września zakończyły się trzy z nich. Pierwsza to: Watoto- Dzieci Afryki- dożywianie. Ta akcja, już po raz kolejny, trwała od września do połowy październ

JAK NAJLEPIEJ UCZCIĆ ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSCI? ROZPOCZYNAJĄC SŁUZBĘ W OBRONIE TERYTORIALNEJ!

JAK NAJLEPIEJ UCZCIĆ ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSCI?  ROZPOCZYNAJĄC SŁUZBĘ W OBRONIE TERYTORIALNEJ! Czwartek, 14 listopada 2019 W dniu 16 listopada około 100 ochotników wstąpi w szeregi małopolskich Terytorialsów. Szesnaście dni później złożą uroczystą przysięgę wojskową w podkrakowskiej Rząsce. To już siódme szkolenie podstawowe w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Do

WESOŁE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE PODEGRODZIE

WESOŁE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE PODEGRODZIE Czwartek, 14 listopada 2019 Wczoraj, 13 października 2019 r. Wójt Gminy Podegrodzie Pan Stanisław Banach, odebrał list intencyjny o dofinansowanie projektu Gminy Podegrodzie pn. WESOŁE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE PODEGRODZIE. Wartość projektu: 762.338,75 zł wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Op