Biblioteka w Olszanie od wtorku otwiera się!

Biblioteka w Olszanie od wtorku otwiera się! Piątek, 22 maja 2020 Szanowni czytelnicy od wtorku 26.05.2020r. zapraszamy do Biblioteki Gminnej w Podegrodziu Filia w Olszanie

Uwaga na porzucone odpady ! Ostrzeżenie dla właścicieli nieruchomości

Uwaga na porzucone odpady ! Ostrzeżenie dla właścicieli nieruchomości Piątek, 22 maja 2020   W związku z pojawieniem się informacji dotyczących powstawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowych miejsc nielegalnego magazynowania odpadów oraz nielegalnych transportów odpadów, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska apeluje o z

Kolejny etap odmrażania pracy urzędów

Kolejny etap odmrażania pracy urzędów Czwartek, 21 maja 2020 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Uwaga przymrozki w nocy !!!

Uwaga przymrozki w nocy !!! Czwartek, 21 maja 2020 KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 23:30 dnia 21.05.2020 r. do godz. 06:00 dnia 22.05.2020 r. prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1℃, a przy gruncie do -3℃. Prawdopodobieństwo: 85 %. Stopień

Podegrodzki Bazarek cieszy się popularnością

Podegrodzki Bazarek cieszy się popularnością Czwartek, 21 maja 2020      Podegrodzki Bazarek cieszy się dużą popularnością, co nas bardzo cieszy. Dzisiaj można było kupić rozsady warzyw oraz krzewów, kolorowe kwiaty balkonowe oraz rabatowe, warzywa i owoce, nabiał, ciastka oraz maseczki ochronne. Zapraszamy już w sobotę. Duży p

Zaproszenie do wzięcia udziału w XVIII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Czwartek, 21 maja 2020 Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E                  Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie Środa, 20 maja 2020 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r.

Odpady wielkogabarytowe w Gminie Podegrodzie- co o nich wiemy

Odpady wielkogabarytowe w Gminie Podegrodzie- co o nich wiemy Wtorek, 19 maja 2020     Odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych, można zawozić przez cały rok do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu (GPSZOK), bez konieczności uiszczania dodatkowej opłaty. Odpady wielkogabarytowe to odpady, któ

STULECIE URODZIN OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

STULECIE URODZIN OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II Poniedziałek, 18 maja 2020         „WYMAGAJCIE OD SIEBIE CHOĆBY                           INNI OD WAS NIE  WYMAGALI”     W 100