Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 17 - 18 stycznia 2020 r

Piątek, 17 stycznia 2020 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 17.01.2020 r. oraz w dniu 18.01.2020 r. Działania ochronne:

Nabór na stanowisko Opiekun w Gminnym Żłobku w Brzeznej

Piątek, 17 stycznia 2020 Dyrektor Gminnego Żłobka w Brzeznej ogłasza nabór na stanowisko Opiekun w Gminnym Żłobku w Brzeznej   Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn. „Utworzenie żłobka w Brzeznej”  Wniosek nr RPMP.08.05.00-12-0025/19” dofinansowanym ze

Informacja o wystąpieniu serii ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Informacja o wystąpieniu serii ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 Piątek, 17 stycznia 2020 Związku z otrzymanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 07.01.2020r., znak: PIW.CHZ.5101.14.1.2020, tut. Urząd informuje o wystąpieniu serii ognisk grypy ptaków na terenie gminy Uścimów w powiecie lubartowskim, województwo lubelskie, której p

KOMUNIKAT – O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

Czwartek, 16 stycznia 2020 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 16.01.2020 r. Działania ochronne: Mieszkańcy obszaru, a

ZNALEZIONO PSA

ZNALEZIONO PSA Środa, 15 stycznia 2020 W dniu 15.01.2020 r., w obrębie miejscowości Brzezna (osiedle Kolonia) znaleziono psa w typie owczarka podhalańskiego. Pies o umaszczeniu białym. Możliwe, że komuś uciekł. Osoby posiadające informację na temat właściciela proszone są o kontakt z Urzędem Gminy pod nr tel.: 18 448 49 59

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Projektu pn."Utworzenie Żłobka w Brzeznej"

Środa, 15 stycznia 2020 Lista rankingowa do projektu „Utworzenie żłobka w Brzeznej”  nr projektu RPMP.08.05.00-12-0025/19 – rekrutacja uzupełniająca   L.p. Nr rekrutacyjny Liczba uzyskanych punktów Osoba zakwalifikowa

KOMUNIKAT - O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PMlO 14.01.2020

Wtorek, 14 stycznia 2020 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM l O dla stężenia 24-godzinnego w dniu 14.01.2020 r. Działania ochronne: Mieszkańcy obszaru,

ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI DO ŻŁOBKA !!!

Poniedziałek, 13 stycznia 2020 w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Brzeznej”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich Uprzejmie informujemy, że z dniem 13 stycznia 2020 r. zamknięto rekrutację do Gminnego Żłobka w Brzeznej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Osoby zainteresowane, udziałem w proj

Zaproszenie do wzięcia udziału w XV sesji Rady Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 13 stycznia 2020 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XV sesji Rady Gminy Podegrodzie, która