Informacja o podatkach i opłatach w 2021 roku

Informacja o podatkach i opłatach w 2021 roku Środa, 20 stycznia 2021 Przypominamy o terminach płatności podatków i opłat lokalnych osób fizycznych w 2021 roku

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowosądeckiego

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowosądeckiego Wtorek, 19 stycznia 2021 Zanieczyszczenie powietrza na dzień 19.01.2021r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 19.01.2021r.

Bank Żywności-Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Bank Żywności-Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Poniedziałek, 18 stycznia 2021 INFORMUJEMY, ŻE OPS W PODEGRODZIU ROZPOCZNIE REKRUTACJĘ DO PODPROGRAMU 2020 OD LUTEGO 2021r. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Poniedziałek, 18 stycznia 2021 IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż do godz. 08:00 dnia 19.01.2021 r. prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -15°C, lokalnie -22°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -10°C. Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h. Prawdopodobieństwo: 90% Stopień zagrożenia: 1 stopień (w skali 3-stopniowej).

Długołęka Świerkla znaleziono psa!

Długołęka Świerkla znaleziono psa! Środa, 13 stycznia 2021 W miejscowości Długołęka-Świerkla znalezionego pieska (suczka), ktoś rozpoznaje czworonoga? Właściciel proszony o kontakt z Urzędem Gminy Podegrodzie pod nr telefonu 18 414-07-71 w godzinach pon. 8:00-16:00 wt.-pt. 7:00-15:00. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Wtorek, 12 stycznia 2021 Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce

Program "Wspieraj Seniora"

Program Wtorek, 12 stycznia 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu informuje, że w m-cu styczeń oraz luty 2021 realizuje Program Wspieraj Seniora.

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowosądeckiego

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowosądeckiego Poniedziałek, 11 stycznia 2021 Zanieczyszczenie powietrza na dzień 11.01.2021r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 11.01.2021r.

Wróć z POWERem!

Wróć z POWERem! Piątek, 8 stycznia 2021 Projekt „Wróć z POWERem!” uruchamia kolejne działania dla osób przed 30-tką wracających z zagranicy. Tym razem sesje Mastermind – zupełnie nowy instrument będący formą warsztatów kreatywnych.