Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 28 września 2020 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 28 września 2020 Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce

Szukamy właściciela psa

Szukamy właściciela psa Piątek, 25 września 2020 W miejscowości Olszana koło szkoły znaleziono psa – piesek prawdopodobnie komuś uciekł.

Odbiór drogi rolniczej Sokowina w miejscowości Mokra Wieś

Odbiór drogi rolniczej Sokowina w miejscowości Mokra Wieś Piątek, 25 września 2020 21 września b.r. zostały odebrane prace remontowe drogi rolniczej Sokowina w Mokrej Wsi. Nazwa zadania: „Remont drogi rolniczej SOKOWINA w miejscowości Mokra Wieś” Realizacja w kwocie: 141.990,00 zł  (50% dofinansowania inwestycji ze środków Województ

„PPK blisko Ciebie”

„PPK blisko Ciebie” Piątek, 25 września 2020 Zaproszenie na konferencję i szkolenie online „PPK blisko Ciebie”

Znaleziono psa

Znaleziono psa Piątek, 25 września 2020 W miejscowości Naszacowice znaleziono psa – piesek prawdopodobnie komuś uciekł jest bardzo przyjazny i zadbany. Jeżeli ktoś rozpoznaje czworonoga lub posiada informacje o właścicielu proszony jest o kontakt z Urzędem Gminy Podegrodzie pod nr telefonu 18 448-49-59 w godzinach pon. 8:00-16:00 wt.-pt. 7:00-15:00.

W Rogach nie będzie zbiornika retencyjnego

W  Rogach nie będzie zbiornika retencyjnego Wtorek, 22 września 2020 Po przeprowadzonych konultacjach społecznych, dotyczących decyzji budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Rogi, Wójt Gminy Podegrodzie podjął decyzję o interwencji do Ministra Marka Gróbarczyka z Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Minister,

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzeznej byli na wycieczce

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzeznej byli na wycieczce Wtorek, 22 września 2020 Realizując projekt edukacyjny „ Bank instytucja finansowa bez tajemnic dla ucznia” współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, uczniowie klas VIIa, VIIb i VIII naszej szkoły  wykorzystali czas, kiedy na to pozwoliła epidemia koronawirusa  i wyjechali na planowaną o