OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Poniedziałek, 24 sierpnia 2020 o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu  pn: „Zbiornik retencyjno-przeciwpowodzi owy na potoku Słomka - Etap I- Koncepcja" Na podstawie art. 39 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo

Koty szukają troskliwego domu

Koty szukają troskliwego domu Poniedziałek, 24 sierpnia 2020 Osoby zainteresowane adopcją proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Podegrodziu tel: 18 448-49-59, W ramach umowy adopcyjnej wykonana będzie kastracja/sterylizacja w odpowiednim czasie. 

Szukamy dobrego domu dla pieska!

Szukamy dobrego domu dla pieska! Poniedziałek, 24 sierpnia 2020 Piesek został porzucony przy drodze w miejscowości Stadła. Szukamy dobrego domu! Piesek przyjazny chętny do zabawy osoby zainteresowane adopcją proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Podegrodzie pod nr tel: 18 448-49-59. W ramach umowy adopcyjnej zapewniamy kastrację w odpowiednim czasie o

Obwieszczenie Dyrektora RZGW

Obwieszczenie Dyrektora RZGW Poniedziałek, 24 sierpnia 2020 Dotyczy: konsultacji społecznych projektu dokumentu pn: " Zbiornik retencyjno-przeciwpowodziowy na potoku Słomka - Etap I - Koncepcja".

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” Czwartek, 20 sierpnia 2020 Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”. Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się l

Most na "Ursynowie" nabrał świeżych kolorów

Most na Czwartek, 20 sierpnia 2020 Lato w pełni, przyroda lśni kolorami. Nowych kolorów nabrał również most w Naszacowicach,  przysiółka Podglinka-Ursynów.

Zadbaj o swój kawałek nieba

Czwartek, 20 sierpnia 2020 „Zadbaj o swój kawałek nieba” – to hasło przewodnie kampanii społecznej Ministerstwa Klimatu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!”. Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektow

Ogólnopolska infolinia „Czystego Powietrza”

Ogólnopolska infolinia „Czystego Powietrza” Czwartek, 20 sierpnia 2020 Informujemy, że w poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 rozpoczęła działanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”. Konsultanci  obsługujący infolinię, będą udzielać informacji o programie oraz wyjaśniać jego szczegó

Gminny Żłobek i Gminne Przedszkole w Brzeznej mogą pochwalić się nowymi placami zabaw

Gminny Żłobek i Gminne Przedszkole w Brzeznej mogą pochwalić się nowymi placami zabaw Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 W czwartek 6 sierpnia 2020 r. przy Gminnym Żłobku i Przedszkolu w Brzeznej odebrane zostały wielofunkcyjne place zabaw z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych. Przed przekazaniem do odbioru wszystkie urządzenia zostały sprawdzone pod względem technicznym

Nasza piękna Gmina - Gostwica

Nasza piękna Gmina - Gostwica Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 1. Powierzchnia: Zajmuje 8,42 km² , co stanowi 13% powierzchni Gminy Podegrodzie. Części wsi: Krzaki Gostwickie, Kurkowskie, Kwasowiec, Łączki, Łąki Gostwickie, Poświątne, Wardężyny, Wierzchowina, Zagrody 2. Liczba mieszkań