Przejdź do treści
Przejdź do stopki

AKTUALNOŚCI

Treść

Informacja do osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Informacja do osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Wójt Gminy Podegrodzie zwraca się z prośbą, do osób z terenu gminy, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców z Ukrainy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Podegrodzie do koordynatora ds. zakwaterowania uchodźców osobiście lub tel. 18-445-90-33 wew. 67.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia oraz pozbywania się nieczystości ciekłych

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia oraz pozbywania się nieczystości ciekłych

Właściciele nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a w/w ustawy zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. Z kolei, art. 5 ust. 1 pkt 3b tej samej ustawy – zobowiązuje właścicieli do pozbywania się zebranych nieczystości ciekłych na terenie swojej nieruchomości w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

1301837