Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Program rządowy „Czyste Powietrze”

Program rządowy „Czyste Powietrze”

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

INFORMACJA OPS

INFORMACJA OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu informuje, że w trakcie trwania nauki zdalnej jest możliwość odbioru posiłków przez rodzica bądź opiekuna prawnego na terenie szkoły do której uczęszcza dziecko.

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Podegrodzie i Chełmiec na okres 2021 r. - 2024 r.

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Podegrodzie i Chełmiec na okres 2021 r. - 2024 r.

uprzejmie informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją nr KR.RZT.70.376.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniu ścieków  na terenie Gminy Podegrodzie i Chełmiec na okres trzech lat (lata 2021-2024).

Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - Polska pamięta

Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - Polska pamięta

40 lat temu miały miejsce wydarzenia, które trwale zapisały się w historii Polski. Pacyfikacja Kopalni Wujek i wprowadzenie stanu wojennego miały niebagatelny wpływ na ówczesne społeczeństwo i kierunek zmian zachodzących w kolejnych latach. 28 listopada 2021, koncertem w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, rozpoczynają się uroczyste obchody pod hasłem „Łączy nas wolność”.

1193834