Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Z kolędą u Wójta

Z kolędą u Wójta

Świąteczna atmosfera zagościła we wtorek na korytarzach w Urzędzie Gminy Podegrodzie.  Wszystko za sprawą kolędników ze Szkoły Podstawowej im. O. St. Paczyńskiego w Podegrodziu, którzy wraz z  Dyrekcją Szkoły przynieśli świąteczne życzenia dla Wój

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Podegrodzie, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1683, z późn. zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 198 dla Koła Łowieckiego „CIS” Nowy Sącz, z/s Stadła (...)

Kaplica św. Anny w Podegrodziu nadal odkrywa swe tajemnice

Kaplica św. Anny w Podegrodziu nadal odkrywa swe tajemnice

Obiekt wybudowany w 1631 roku dopomina się gruntownej restauracji pod okiem doświadczonych konserwatorów. Ząb czasu naruszył niestety poszycie dachowe, a przeciekająca woda deszczowa spowodowała namoknięcie tynku na suficie co w konsekwencji przyczyniło się do odpadnięcia warstwy tynku. Oczom opiekunów kaplicy ukazało się znakomicie zachowane malowidło przedstawiające wizerunek Boga Stwórcy.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciel nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może dostarczyć we własnym zakresie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK), który usytuowany jest w Podegrodziu (przysiółek Osowie).

Wniosek o dodatek osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Dodatek ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemców, w pokryciu części kosztów energii. Na terenie Gminy Podegrodzie obsługę dodatku osłonowego będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu.

1193847