Długołęka Świerkla znaleziono psa!

Długołęka Świerkla znaleziono psa! Środa, 13 stycznia 2021 W miejscowości Długołęka-Świerkla znalezionego pieska (suczka), ktoś rozpoznaje czworonoga? Właściciel proszony o kontakt z Urzędem Gminy Podegrodzie pod nr telefonu 18 414-07-71 w godzinach pon. 8:00-16:00 wt.-pt. 7:00-15:00. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Wtorek, 12 stycznia 2021 Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce

Program "Wspieraj Seniora"

Program Wtorek, 12 stycznia 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu informuje, że w m-cu styczeń oraz luty 2021 realizuje Program Wspieraj Seniora.

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowosądeckiego

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowosądeckiego Poniedziałek, 11 stycznia 2021 Zanieczyszczenie powietrza na dzień 11.01.2021r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 11.01.2021r.

Wróć z POWERem!

Wróć z POWERem! Piątek, 8 stycznia 2021 Projekt „Wróć z POWERem!” uruchamia kolejne działania dla osób przed 30-tką wracających z zagranicy. Tym razem sesje Mastermind – zupełnie nowy instrument będący formą warsztatów kreatywnych.

Trwa rekrutacja do placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych

Trwa rekrutacja do placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych Piątek, 8 stycznia 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu przypomina, że trwa rekrutacja do placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych. Osoby starsze (60 lat+) oraz niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z tej formy wsparcia mogą uzyskać informacje kontaktując się telefonicznie: Ośrodek Pomocy Społecznej (pon.-piątek 8.00-15.00) tel. 18 448 49 69 537 773 537

Zarządzenie nr 522/2021 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 04.01.2021

Zarządzenie nr 522/2021 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 04.01.2021 Piątek, 8 stycznia 2021 Zarządzenie nr 522/2021 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 04.01.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Ruszył nabór na uzyskanie środków z budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na m. in. budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji

Ruszył nabór na uzyskanie środków z budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na m. in. budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji Czwartek, 7 stycznia 2021 Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 1 stycznia do dnia 28 lutego 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995

Od stycznia 2021r. gminny cmentarz obejmuje ZGK

Od stycznia 2021r. gminny cmentarz obejmuje ZGK Wtorek, 5 stycznia 2021 Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXIV/270/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 15.12.2020r., w sprawie zmiany Uchwały nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu", informujemy iż sprawy związane z obsługą gminnego cmentarza komunalnego przejmuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu.