Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

ZGŁOŚ SIĘ do klastra energii

ZGŁOŚ SIĘ do klastra energii

Gmina Podegrodzie dołączyła do Klastra Energii, tj. do porozumienia międzygminnego mającego na celu promowanie odnawialnych źródeł energii, zwiększanie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, a przede wszystkim wykorzystywanie lokalnych zasobów.

ZNALEZIONO!  POSZUKUJEMY WŁAŚCICIELA!

ZNALEZIONO! POSZUKUJEMY WŁAŚCICIELA!

Ktoś rozpoznaje czworonoga? Właściciel proszony o kontakt z Urzędem Gminy Podegrodzie pod nr tel.: 18 414-07-71 w godzinach pon. 8:00-16:00 wt.-pt. 7:00-15:00. Osoby zainteresowane adopcją również proszone są o kontakt. W ramach umowy adopcyjnej zapewniamy kastrację oraz pierwsze podstawowe szczepienia.

Opieka Wytchnieniowa edycja 2022

Opieka Wytchnieniowa edycja 2022

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PODEGRODZIU ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „ OPIEKA WYTCHNIENIOWA” EDYCJA 2022   Czym jest opieka wytchnieniowa? Stała opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, których niepe

Informacja: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu informuje, iż w związku z planowanym przystąpieniu do Programu: „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 osoby chętne prosimy zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu do dnia 20.10.2021

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Podegrodzie, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 222 dla myśliwych Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu, 33-390 Łącko 275.

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Podegrodzie w obrębie Podegrodzie

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w obrębie Podegrodzie

podjęcie przez Radę Gminy Podegrodzie w dniu 17 czerwca 2021 r. Uchwały Nr XXIX/371/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w obrębach Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Naszacowice, Olszana, Podegrodzie, Stadła dla obszaru w rejonie  działek nr 618 w Podegrodziu (obszar wskazany w zał. nr 13 do ww Uchwały),

1138382