Komisje Rady

 

I. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu:

1.       Śledź Stefan - Przewodniczący Komisji

2.       Czop Sławomir

3.       Golonka Franciszek

4.       Jasiński Jerzy

5.       Kożuch Jan

6.       Padula Andrzej

7.       Pawłowski Artur

 

II. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego:

1.       Pawłowski Artur - Przewodniczący Komisji

2.       Czop Sławomir

3.       Jasiński Jerzy

4.       Matiasz Teresa

5.       Olszak Jerzy

6.       Plata Stanisław Krzysztof

7.       Śledź Stefan

 

III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

1.       Kożuch Jan - Przewodniczący Komisji

2.       Golonka Franciszek

3.       Matiasz Teresa

4.       Olszak Jerzy

5.       Padula Andrzej

6.       Plata Stanisław

7.       Poręba Andrzej

 

 IV. Komisja Rewizyjna:

1.       Czop Sławomir - Przewodniczący Komisji

2.       Golonka Franciszek

3.       Pawłowski Artur

4.       Plata Stanisław Krzysztof

5.       Śledź Stefan

 

V. Komisja Inwentaryzacyjna ds. komunalizacji mienia:

1.       Kożuch Jan - Przewodniczący Komisji

2.       Jasiński Jerzy

3.       Matyaszek Teofil

4.       Mordarski Czesław

5.       Padula Andrzej

6.       Plata Stanisław Krzysztof

7.       Poręba Andrzej