Komisje Rady

 

I. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu:

 

 

II. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego:

 

 

III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

 

 

 IV. Komisja Rewizyjna:

 

 

V. Komisja Inwentaryzacyjna ds. komunalizacji mienia: