Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Chochorowice

Treść

Chochorowice
 

 

 Chochorowice położone są na granicy Beskidu Wyspowego z Kotliną Sądecką. Badania archeologiczne potwierdzają, że w IX i X wieku istniała tu osada obronna. Jej nazwa występuje w 1280 roku w dokumencie nadania tych ziem klasztorowi Klarysek przez Kingę. Obowiązywał tu również podobny system własności. Pierwsza wzmianka o sołtysie pochodzi z XVI wieku, kiedy to wymienia się Macieja Chodorowskiego. W 1579 roku wieś została wydzierżawiona przez klasztor Spytkowi Jordanowi z Zakliczyna. Istniała tu w owym czasie karczma z wyszynkiem i popasem, z której korzystali podróżni wędrujący z Polski na Węgry, traktem handlowym wzdłuż Dunajca i Popradu.

Obecnie ta pięknie położona wieś znacznie zmieniła swój wygląd. Wybudowano wiele nowych domów i wodociąg, poprawiono infrastrukturę drogową. Zadbano o czystość w miejscach publicznych ustawiając kosze na śmieci. Zbudowano nową pętlę autobusową w centrum wsi oraz zadaszenie na przystanku. Oświetlono większą część wsi lampami ulicznym, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańcowi.
W Chochorowicach mieszka około 400 osób, zajmujących się głównie rolnictwem, sadownictwem oraz uprawą warzyw i kwiatów w szklarniach.
Wielką chlubą wsi jest wybudowany dużym wysiłkiem społeczności kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Strzygańcu. Jest to najwyżej położona świątynia na terenie gminy Podegrodzie, sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego. W 2007 roku kościół został całkowicie odnowiony za sprawą głównych fundatorów i ofiarodawców, panów Pasiutów z Brzeznej, oraz mieszkańców Strzygańca i  Chochorowic. Przy kościele działa schola i zespół pod kierownictwem miejscowego organisty. W 2008 roku powstał zespół teatralny przygotowujący przedstawienia jasełkowe.
             W 2008 roku mieszkańcy z Chochorowic, przy udziale parafii, sponsorów miejscowych i niemal z całej Sądecczyzny, ofiarodawców, przedsiębiorców i druhów z OSP Chochorowice oraz pomocy Urzędu Gminy Podegrodzie na czele z panem wójtem Stanisławem Łatką przeprowadzili kapitalny remont kaplicy zabytkowej zlokalizowanej w centrum wsi przy drodze powiatowej Podrzecze – Trzetrzewina. Remont trwał pół roku, w którym oprócz  kaplicy zagospodarowano terenu wokół oraz wykonano doświetlenie ze słupa trakcji energetycznej. Na wyróżnienie zasługuje wiele osób, w szczególności senior, który mimo swojego sędziwego wieku gorliwie pracował, nawet na wysokich rusztowaniach. Pan Roman Kubacki, który swoim zaangażowaniem i przykładem zaskoczył niejednego pracującego przy remoncie. Wygląd kaplicy po remoncie, przyciąga gości i mieszkańców do zwiedzania, są zaskoczeni i zachwyceni wyglądem i architekturą. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich gości do zwiedzania zabytków sakralnych w naszej miejscowości!

 

W 2000 roku powstała w Chochorowicach Ochotnicza Straż Pożarna, która w historii swojej działalności zapisała wiele akcji i działań, w których druhowie ofiarnie i z dużym zaangażowaniem walczyli z żywiołem. Natychmiast po zarejestrowaniu stowarzyszenia przystąpiono do budowy garaży dla powstałej jednostki. Zakupiono maszt wraz z syreną dźwiękową oraz niezbędny sprzęt ochronny dla strażaków. Pierwszym sprawdzianem ofiarności i skuteczności działania okazały się wydarzenia z lipca, kiedy to szalejąca wichura zerwała dach na domu mieszkalnym w Brzeznej-Litaczu. Druhowie bez zastanowienia ruszyli z pomocą organizując zbiórkę pieniędzy pośród mieszkańców Chochorowic i Strzygańca, z której dochód przeznaczono rodzinie, która potrzebowała wsparcia i wszechstronnej pomocy.
          W roku 2001 strażacy, choć nie posiadali jeszcze specjalistycznego sprzętu, wyposażeni w łopaty, dojeżdżając własnymi samochodami, wzięli udział w akcji ratowniczej usuwania skutków powodzi lipcowo-sierpniowej w Piątkowej.
Jeszcze w tym samym roku włączyli się w akcje charytatywną, zbierając pieniądze wśród mieszkańców Chochorowic i Strzygańca na operację dla małego Kacpra.
         W 2002 roku jednostka otrzymała samochód Żuk z podstawowym wyposażeniem od druhów z OSP Olszanka, co pozwoliło na czynne prowadzenie działalności przeciwpożarowej oraz udział w innych zdarzeniach. Dzięki staraniom i zaangażowaniu druhów w ciągu 3 lat, wybudowano garaż na samochód oraz świetlicę, w której organizowane są spotkania, zebrania, szkolenia oraz zabawy młodzieżowe. Pomimo tego, że najważniejsze dla strażaków z Chochorowic jest niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia i kataklizmu, odczuwalne są jednak braki lokalowe.
        W maju 2003 roku ochotnicy brali udział w akcji gaszenia palącego się zabytkowego kościoła w Świniarsku, który zapalił się podczas nocnej burzy od uderzenia pioruna. W tym samym roku druhowie ratowali płonącą stodołę w Brzeznej.
       Wszechstronna działalność OSP odbywa się również na płaszczyźnie społecznej. Strażacy biorą udział we wszystkich ważniejszych uroczystościach kościelnych i państwowych, pielgrzymkach, odpustach oraz procesji Bożego Ciała i oktawy.
Każdego roku strażacy zabezpieczają porządek wokół miejscowego cmentarza w dniu Wszystkich Świętych. Tradycyjnie wystawiają całonocną wartę przy Grobie Pańskim w kościele na Strzygańcu. Od początku istnienia biorą udział w zawodach sportowych oraz sportowo-pożarniczych z niezłymi wynikami.
       W 2004 roku za wzorowe wykonywanie obowiązków zostało wyróżnionych sześciu strażaków oznaką Wzorowy Strażak, trzech druhów Brązowym Medalem i jeden Brązowym Krzyżem Zasługi. W tym roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt zajęła 1-sze miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP z terenu gminy Podegrodzie.
    W 2005 roku udział strażaków w gaszeniu kolejnych pożarów. Oprócz licznych działań ratowniczych i inwestycyjnych, druhowie organizują w dniu swojego święta spotkania przy kiełbasie i muzyce. Druhowie zorganizowali wspólny opłatek strażaków ze scholią i orkiestrą pod przewodnictwem miejscowego organisty i grajków z Chochorowic i Strzygańca.
       W 2006 roku druhowie prowadzili akcje ratownicze przy usuwaniu miejscowych zagrożeń oraz pracując społecznie dla dobra miejscowej ludności. Prowadzili również pomoc dla jedenasto osobowej rodziny z Brzeznej-Litacza, której pożar zniszczył zabudowania gospodarcze.
W 2007 roku udział ochotników w trzech miejscowych zagrożeniach oraz udział w poszukiwaniu topielca na rzece Dunajec. Uczestnictwo strażaków w uroczystościach beatyfikacyjnych bł. o. Stanisława Papczyńskiego.
W 2008 roku strażacy-ochotnicy brali udział w 6 akcjach ratowniczych. Zorganizowali wspólnie dzień strażaka, zapraszając druhów z OSP Brzeznej-Litacza na uroczystą Mszę Świętą. Po zakończeniu nabożeństwa – na poczęstunek i zabawę taneczną w plenerze. Zabawa bardzo udana, z której wszyscy uczestnicy byli zadowoleni.
        W 2009 roku druhowie brali udział w trzech lokalnych zdarzeniach, pracowali społecznie przy usuwaniu drzew, które przeszkadzały w remoncie drogi gminnej. Brali udział w turnieju szóstek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Podegrodzie na boisku „Orlik” zajmując 1-sze miejsce i główną nagrodę, oraz w turnieju jedenastek na boisku Gród Podegrodzie, zajmując 4-te miejsce. W zawodach sportowo pożarniczych jednostek OSP z terenu gminy Podegrodzie, fajer mani z Chochorowic zdobyli 5-te miejsce.
       Z dużym zaangażowaniem i zapałem druhowie pracują dla dobra jednostki OSP, ale także włączają się w inicjatywy służące wszystkim mieszkańcom Chochorowic, czego najlepszym przykładem był ich udział w pracach przy remoncie tutejszej zabytkowej kaplicy innych pracach. Druhowie nie szczędzili czasu ani pieniędzy potrzebnych do częściowego sfinalizowania dużego zadania, jakim był remont kaplicy.
     Przy OSP funkcjonuje z powodzeniem Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Młode osoby nabierają przy boku starszych niezbędnych umiejętności i doświadczenia. Obecnie jednostka liczy 24 druhów czynnych oraz 19 wspierających. Od początku istnienia OSP Prezesem jest Bronisław Ciurka, a Naczelnikiem Piotr Obrzut. Jednostka posiada w miarę dobre uposażenie, przeszkolonych druhów oraz sprzęt przystosowany do działań ratowniczo-gaśniczych. Najważniejszym zadaniem i wyzwaniem dla druhów zrzeszonych w OSP Chochorowice jest wybudowanie nowej strażnicy, spełniającej standardy XXI wieku, która zdecydowanie poprawi możliwości pracy.

 

 

 

 

Zarząd OSP serdecznie dziękuje wszystkim sympatykom oraz ofiarodawcom za wsparcie działań mających na celu poprawę ochrony przeciw pożarowej.


Tekst i foto: sołtys wsi Chochorowice - Bronisław Ciurka

 

   

1193865