Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

protokół z 20.01.2022 r. z przebiegu konsultacji

z przebiegu konsultacji dotyczących  projektu zmiany Uchwały Nr XXXIII/404/2021 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Protokół spisany w dniu 13 stycznia 2022 roku z przebiegu konsultacji dotyczących projektu zmiany Uchwały Nr XXXIII/404/2021 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organ

Protokół spisany w dniu 13 stycznia 2022 roku z przebiegu konsultacji dotyczących projektu zmiany Uchwały Nr XXXIII/404/2021 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi ora

1194967