Ogloszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w otwartym konkursie ofert

Środa, 12 grudnia 2018 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w otwartym konkursie ofert Na podstawie art. 15 ust. 2a w związku z art. 15 ust. 2d - 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarządzenie Nr 742/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 02.02.2018r.

Wtorek, 6 lutego 2018 w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.