Zarządzenie Nr 742/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 02.02.2018r.

Wtorek, 6 lutego 2018 w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarządzenie Nr 725/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 04.01.2018r.

Czwartek, 4 stycznia 2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Zarządzenie Nr 632/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 15 września 2017r.

Piątek, 15 września 2017 Zarządzenie Nr 632/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 15 września 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w rama