Ogloszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w otwartym konkursie ofert

Środa, 12 grudnia 2018 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w otwartym konkursie ofert Na podstawie art. 15 ust. 2a w związku z art. 15 ust. 2d - 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.