SP w Olszance

  SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Świętej Kingi

W OLSZANCE

 

Olszanka 24

33-386 Podegrodzie

tel./fax: (0-18) 447-91-91

 

Dyrektor: mgr Wioletta Oleksy

sp_olszanka@iap.pl

www.spolszanka.pl