Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Stadła

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Stadła

w dniu 31 marca 2022 r. (czwartek) od godziny 8:00 do godziny 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych na odcinku: od OSP w Stadłach w kierunku Brzeznej – strona prawa (łącznie z przysiółkiem Wyglanowice)

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz w związku z art. 39 ust. 1, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam:

Uwaga! Konkurs ekologiczny

Uwaga! Konkurs ekologiczny

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zachęcają do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest wyróżnienie rożnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha wartości; podmiotów, któ

1281947