Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Rogi

Treść

SOŁECTWO ROGI

 

 

Niewielka wieś, założona została w XIV wieku, pięknie położona wśród wzgórz Beskidu Sądeckiego. Z powstaniem wsi związana jest następująca legenda:

 "Dawniej na tych terenach mieszkały plemiona hodujące barany. Pewnego dnia jeden baran uciekł do sąsiedniej wsi. Rogowianie chwycili barana za rogi, mieszkańcy sąsiedniej wsi za tułów i tak barana ciągnęli, aż urwali mu rogi. Stąd powstała nazwa Rogi, a sąsiednią wieś nazwano Owieczką."W czasie drugiej wojny światowej w Rogach prowadzone było tajne nauczanie, a funkcję przewodniczącego Tajnej Gminnej Komisji Oświaty i kultury w Podegrodziu, pełnił kierownik szkoły w Rogach - Kazimierz Węglarski.

 

Pięknym zabytkiem przyrody są rosnące we wsi stare dęby. W czasie okupacji aktywna działalność prowadziły bataliony chłopskie, których imię nosi tutejsza szkoła podstawowa.

1. Powierzchnia: 2,51 km2, co stanowi 3,9 % powierzchni Gminy Podegrodzie.
Części wsi: Budzyń Rogowski, Pod Rogami, Poszczyny

2Liczba mieszkańców: 367 os (stan na 15.03.2022 r.)

3. Sołtys: Grzegorz Zaryczny, tel. 501 934 295

4. Radny: Piotr Dyrek, tel. 507 185 204

5. Oświata: 

6. Kościoły i zabytki:

1811751