Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zespół "Podegrodzie"

Treść

 


REGIONALNY ZESPÓŁ 
"Podegrodzie"

       

    

 

Regionalny Zespół  "Podegrodzie” istnieje od 1937 roku. Inicjatorem i organizatorem zespołu była grupa działaczy podegrodzkich. Od początku liczny udział w zespole brały rodziny starszego i średniego pokolenia jak: rodzina Łatków, Głuców, Lorczyków, Konstantych, Maciuszków, Nawalców, Bodzionych i wiele innych. Zespół jest kontynuatorem bogatych tradycji kultury ludowej regionu. W swych programach prezentuje zwyczaje, obrzędy, tańce, pieśni, melodie i gwarę ludową. Bogaty repertuar zespołu obejmuje m. innymi: wesele podegrodzkie, "Wizowiny", "Zielone Świątki", "Dożynki" oraz wiązankę tańców i pieśni tzw. "Grankę Podegrodzką".

Do najbardziej znanych tańców podegrodzkich należą: "krzyżak", "sztajer", "tramelka", "surok" oraz różnorodne walce i polki. Różnorodność ubioru z bogatą ornamentacją, barwnym haftem zachwyca swym pięknem. Z rodzimego repertuaru podegrodzkiego, z podegrodzkich pieśni i tańców oraz wzorów stroju korzystały i korzystają różne amatorskie zespoły pieśni i tańca jak: "Lachy", "Sądeczanie" z Nowego Sącza, a także "Mazowsze" - przerabiając podegrodzki folklor na swoją modłę i tym sposobem głoszą sławę naszego regionu - Lachów Sądeckich, którego centrum jest Podegrodzie.
 

 

Obecnie Kierownikiem Zespołu jest Krzysztof Bodziony, choreografem - Jerzy Nieć. W ciągu ostatnich lat zespół kilkakrotnie wyjeżdżał za granicę. Występował m.in. na Węgrzech, w Grecji, na Słowacji, we Włoszech a w ostatnie wakacje we Francji.


Osiągnięcia i nagrody

Zespół bierze udział w licznych przeglądach, spotkaniach i festiwalach folklorystycznych zdobywając cenne nagrody i wyróżnienia. W 2000 roku zespół wziął udział w międzynarodowym spotkaniu zespołów folklorystycznych "Dni Przyjaźni - Kęty 2000". Ponadto corocznie na gminnym przeglądzie kolędniczym nagradzana jest grupa z zespołu "Podegrodzie", niemal corocznie prezentuje się na - już ogólnopolskim - przeglądzie w Bukowinie Tatrzańskiej. Na "Druzbacce" w 2001 i 2003 roku pierwsze miejsce zdobyła grupa śpiewacza z zespołu. Ta sama grupa w 2004 r. w Bukowinie Tatrzańskiej podczas "Sabałowych Bajań" zdobyła I miejsce, a w Żywcu na Festiwalu Folkloru Ziem Górskich również przywiozła I nagrodę (zespół zdobył tam wyróżnienia), a w 2005 roku w Kazimierzu nad Wisłą zdobyła II nagrodę Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Na "Druzbacce" w 2005 wyśpiewali główną nagrodę "Złotego Słowika". Równocześnie w tym samym roku wystąpiła śpiewacza grupa dziewcząt, która za sześć tradycyjnych pieśni podegrodzkich uzyskała I miejsce. Swój sukces powtórzyła w roku następnym. Za całokształt swej działalności zespół został odznaczony złotą odznaką "Zasłużony  dla Ziemi Sądeckiej".

Zespół kilkakrotnie brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem zdobywając:
- w 1968 roku- "Grand Prix"-"Złotą Ciupagę"
- w 1972 roku-"Grand Prix"-"Złotą Ciupagę"
- w 1976 roku - po raz trzeci :Grand Prix" w 1986 roku- "Brązową Ciupagę"-III miejsce
- w 1988 roku-"Srebrną Ciupagę"-II miejsce
- w 1991 roku-I nagroda na III Krajowym Przeglądzie Zespołów Wiejskich w Kielcach.

 

 

Poza tym "Podegrodzie" jak zawsze tańczy i śpiewa - w swojej wsi na ważniejszych uroczystościach, w innych wsiach powiatu sądeckiego, często wyjeżdża na zaproszenia organizatorów imprez z całego województwa. Zespół bierze udział w imprezach organizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie promując gminę Podegrodzie w Krakowie.
W 2004 roku zespół otrzymał najwyższe wyróżnienie Stowarzyszenia Lachów Sądeckich w Podegrodziu "Złote Serce Lachowskie" za kultywowanie i propagowanie autentycznej kultury lachowskiej. Był gospodarzem Święta Dzieci Gór w 2005 roku.
Dwa lata wcześniej we wrześniu 2002 roku zespół nagrał płytę CD. Płyta idzie w świat i rozsławia podkarpacką wioskę i działającą w niej grupę ludzi, którzy pokochali dawną pieśń, sądecką muzykę i starodawny taniec. Szczególnym dla Zespołu "Podegrodzie" rokiem był rok 2007. W lipcu Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Podegrodzie" obchodził wspaniały jubileusz 70 lecia. Na jubilatów posypał się deszcz nagród. Wśród najcenniejszych były: nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Medal Województwa Małopolskiego, "Złote Jabłko Sądeckie", nagroda Wójta Gminy Podegrodzie i "Złote Serce Lachowskie".

Złotymi zgłoskami w historii Zespołu "Podegrodzie" zapisze się zapewne rok 2008. To rok wielkich osiągnięć i wspaniałych nagród. Na jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem Zespół "Podegrodzie" zdobył najwyższy laur festiwalowy "Złotą Ciupagę" w kategorii zespołów autentycznych. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż Zespół ma w swym dorobku już 4 "Złote Ciupagi" zdobyte na tymże festiwalu. Wcześniej zdobyli "Złote Ciupagi" w 1968 roku, 1972 i 1976. Warto także wspomnieć, iż najpiękniejsza góralka świata roku 2008 - Monika Zielińska mieszka w Podegrodziu i od 6 lat tańczy i śpiewa w Zespole "Podegrodzie". 

Ukoronowaniem wspaniałej historii Zespołu i jego działalności na niwie kultury ludowej jest zaproszenie Regionalnego Zespołu  "Podegrodzie" do zamku królewskiego w Warszawie, gdzie Zespół odebrał 4 października 2008 roku nagrodę im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej". Organizatorzy XXXVIII edycji Nagrody Kolbergowskiej docenili w ten sposób pracę i dorobek wielu pokoleń członków zespołu.

 

 

 Więcej informacji o Zespole "Podegrodzie" 

Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu

 Facebook

 

 

1811796