Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Komisje Rady

Treść

Komisje Rady Gminy Podegrodzie

Kadencja 2024 – 2029

 

I.   Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu:

1.    Potoniec Marcin - Przewodniczący

2.    Orzeł Jakub     

3.    Kałuziński Przemysław

4.    Plata Tomasz   

5.    Szajewski Piotr

6.    Śledź Stefan    

7.    Tokarczyk Maria

 

II. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego:

1.    Kałuziński Przemysław - Przewodniczący

2.    Plata Tomasz

3.    Hajduga Ryszard

4.    Łojek Michał

5.    Orzeł Jakub

6.    Szczepaniak Zbigniew

7.    Zgrzeblak Jadwiga

 

III.   Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

1.    Kożuch Jan - Przewodniczący

2.    Szajewski Piotr

3.    Kałuziński Przemysław

4.    Padula Andrzej

5.    Pasiut Katarzyna

6.    Śledź Stefan

7.    Tokarczyk Maria

IV.   Komisja Rewizyjna:

1.    Orzeł Jakub - Przewodniczący

2.    Zgrzeblak Jadwiga

3.    Kożuch Jan

4.    Potoniec Marcin

5.    Szczepaniak Zbigniew

 

V.    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1.    Szajewski Piotr -  Przewodniczący

2.    Plata Tomasz

3.    Hajduga Ryszard

4.    Kożuch Jan

5.    Pasiut Katarzyna

6.    Potoniec Marcin

7.    Tokarczyk Maria

1851682