Przejdź do treści
Przejdź do stopki

INFORMACJE PODSTAWOWE

Treść

Kadra Kierownicza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

 

mgr Rafał Majda - Dyrektor 

mgr inż. Ewelina Skuza –  z-ca Dyrektora
mgr inż. Sebastian Popardowski – Kierownik ds. Oczyszczalni Ścieków i Sieci Kanalizacji Sanitarnej
mgr inż. Mariusz Karpierz  - Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Drogami Cmentarzami
mgr Anna Szkarłat – Główny Księgowy

 

 

Kontakt:

Tel. 18 448-49-53, 18 448-49-54, 18 448-49-56

fax. 18 448-49-51

e-mail: sekretariat@zgk.podegrodzie.pl 

Strona internetowa: www.podegrodzie.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: bip zgk podegrodzie

 

archiwalny BIP www.bip.zgk.podegrodzie.pl/pl

1851684