Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacje podstawowe

Treść

 

Kadra Kierownicza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
 
mgr inż. Ewelina Skuza – Dyrektor
mgr inż. Sebastian Popardowski – Zastępca Dyrektora
mgr Anna Szkarłat – Główny Księgowy
 
 
Kontakt:
Tel. 18 448-49-53, 18 448-49-54, 18 448-49-56
Fax. 18 448-49-51
Strona internetowa: www.podegrodzie.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.zgk.podegrodzie.pl

 

1138366