Przejdź do treści
Przejdź do stopki

AKTUALNOŚCI

Treść

29.09.2022 11:53

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

Gmina Podegrodzie, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii na swoim terenie, informuje o możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji OZE: fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii. Przewidywany poziom dofinansowania to 85%.

21.09.2022 14:34

22 września – Europejski dzień bez samochodu

22 września – Europejski dzień bez samochodu

Zgodnie z Uchwałą NR XLVI/520/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 czerwca 2021 roku uprawnienia do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu posiadają pasażerowie będący właścicielami lub współwłaścici

07.09.2022 9:53

Harmonogram zebrań sołeckich

Harmonogram zebrań sołeckich

20.09.2022 r. - wtorek 17:00 – Podegrodzie – sala GOK 18:30 – Juraszowa - OSP 21.09.2022 r. - środa 17:00  - Brzezna – Szkoła Podstawowa 18:30 -  Chochorowice – Sala parafialna Strzyganiec 22.09.2022 r. - czwartek 17:00 &n

SREBRNE ZBYRKADEŁKO dla Podegrodzia

SREBRNE ZBYRKADEŁKO dla Podegrodzia

53 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, było okazją  do spotkania się z  bogactwem góralskiej tradycji, muzyki, śpiewu, tańca, strojów, rzemiosła oraz kuchni. 

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Plebiscyt „Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku”

Plebiscyt „Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku”

Już po raz szesnasty został ogłoszony Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. W konkursie nagradzani są seniorzy z Małopolski wyróżniający się szczególną aktywnością i nieszablonową postawą, która inspiruje innych do działania. Jeśli znasz w swoim otoczeniu seniorów działających z pasją, którzy bezinteresownie angażują się w pomoc innym, nie czekaj i już dziś zgłoś ich do nagrody – może dzięki Tobie dowie się o nich cała Małopolska!

Komunikat skierowany do osób po amputacji.

Komunikat skierowany do osób po amputacji.

Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

W gminie Podegrodzie zostanie zorganizowany cykl szkoleń, które ukierunkowane są na tematy użyteczne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa. Celem szkoleń jest poprawa funkcjonowania gospodarstw oraz dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie tematycznym, w

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

OPS w Podegrodziu informuje: W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału, na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), 39 ust. 1, art. 40, 41 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs

1374867