Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

UWAGA - prac na sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna

UWAGA - prac na sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje, że w związku z wystąpieniem awarii i koniecznością przeprowadzenia prac na sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna wystąpiła potrzeba wyłączenia wody w dniu dzisiejszym tj 14 marzec 2024 r. dla odbiorców w miejscowości: Brzeznej Litacz oraz w stronę bloków w Brzeznej - w godzinach porannych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie

Zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Podegrodzie, wskazanych na załącznikach graficznych do w/w uchwały. Równocześnie zawiadamiamy o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. zmian planu.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie

W uchwale Nr LXIII/589/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp gminy Podegrodzie, dla terenów w miejscowościach Podegrodzie i Stadła zmianie ulega złącznik graficzny przedstawiający granice terenów objętych zmianą planu. Na ww. załączniku poszerzony o działki ewidencyjne został jeden z terenów objętych zmianą w miejscowości Podegrodzie.

Informacja Wójta Gminy Podegrodzie

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Podegrodzie, oraz na stronie internetowej Gminy Podegrodzie i w BIP na okres 21 dni, został zamieszczony wykaz z częś

1811750