Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA

STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA

Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia w wysokości 7 000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2023/2024.

Obowiązkowe zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązkowe zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków o wypełnienie ankiety/zgłoszenia i dostarczenia jej wraz z kserokopią umowy na wywóz nieczystości ciekłych do Urzędu Gminy w Podegrodziu do dnia 30.09.2023 r.

Konkurs „Przyjazna wieś”

Konkurs „Przyjazna wieś”

Zapraszamy do udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zasadach zgłaszania projektów.

1657771