Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

INFORMACJA  WARSZTATY DLA RODZICÓW

INFORMACJA WARSZTATY DLA RODZICÓW

W ramach działań Profilaktycznych Gmina Podegrodzie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Podegrodziu w miesiącu styczniu 2024r  zaprosili rodziców do udziału w Warsztatach dla rodziców w duchu pozytywnej dyscypliny.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie na rok szkolny 2024/2025

Wójt Gminy Podegrodzie podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie na rok szkolny 2024/2025.

1851684