Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Punkt Wsparcia i Informacji Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Treść

 

 

  

 Punkt Wsparcia i  Informacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  tu możesz uzyskać pomoc.
Punkt zlokalizowany jest w  Gminnym Ośrodku  Kultury  w Podegrodziu - pokój nr 5.  
 W Punkcie można bezpłatnie uzyskać pomoc
- psychologa – dyżur w poniedziałki od 15-17
- pracownika socjalnego - dyżur w poniedziałki od 16-17 oraz w czwartki od 8-10.  
W sprawach dotyczących przemocy czynny jest telefon 18 - 448-49-67 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu – poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15)

 
  

Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody. Przemoc jest karana:

art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu)*.

 Formy przemocy:

Przemoc fizyczna każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń /min. popychanie, policzkowanie, kopanie, bicie, szarpanie/.

 Przemoc psychiczna  agresywne zachowania, które mają charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalne cierpienie lub ból / min. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, zawstydzanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami/.

Przemoc seksualna wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.

Przemoc ekonomiczna uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania / np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny/.

Przemocą jest także zaniedbywanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

 Musisz wiedzieć, że:
- nic nie usprawiedliwia przemocy,
- przemoc domowa jest przestępstwem,
- przemoc domowa to zachowanie wyuczone, którego można się oduczyć,
- nigdy nie jest za późno, by powiedzieć przemocy NIE,
- przemoc nie skończy się sama z siebie,
- pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.

Uzależnienie sprawcy od alkoholu nie zwalnia go od odpowiedzialności za stosowanie przemocy.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj, że:
Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie – od Twojej reakcji może zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie. NIE CZEKAJ!

  

 

Inne instytucje, w których możesz szukać pomocy:

 

 

1. SĄDECKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ dział interwencyjny
Ul. Śniadeckich 10A, 33-300 Nowy Sącz
Czynny od poniedziałku do soboty w godz. 7.00 – 20.00
Tel. / 18 / 449 04 90

2. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Ul. Kilińskiego 72A, 33-300 Nowy Sącz
Tel. / 18 / 443 75 91

3. BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 16 111

4. INFOLINIA   0 801 109 801

 

 

Pobierz tekst ulotki o przemocy

 

 

 

 

1851674