Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie

Treść

14 kwietnia 2020

   

 

Pod koniec października 2019 r. Gmina Podegrodzie zakończyła realizację cyklu szkoleń przeznaczonych dla mieszkańców z terenu Gminy.
Szkolenia odbywały się w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania 

z komputera i Internetu wśród mieszkańców.

W trakcie trwania projektu przeszkolono 156 osób – w tym 15 osób niepełnosprawnych.

Moduły tematyczne szkoleń:

a) Rodzic w Internecie”,
b) Mój biznes w sieci”,

c) Moje finanse i transakcje w sieci”,

d) Działam w sieciach społecznościowych”,

e) Tworzę własną stronę internetową (blog)

Na potrzeby realizacji projektu zakupiono 12 laptopów, projektor multimedialny oraz mobilny ekran projekcyjny. Sprzęt ten był niezbędny do efektywnego przeprowadzenia szkoleń.
Po zrealizowaniu zadania zakupione w projekcie urządzenia zostały przekazane do 10 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 77 998,47 zł

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18 luty 2020

 

 

Gmina Podegrodzie w dniu 01.06.2019 r. rozpoczęła szkolenia dla beneficjentów w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu wśród mieszkańców.

W ramach projektu przewidziane jest przeszkolenie 156 osób oraz zakup 12 laptopów na których będą szkoleni uczestnicy. Szkolenia są w 100% finansowane że środków Unii Europejskiej.

 

Informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenia !

Moduły tematyczne jakie mogą wybrać uczestnicy bezpłatnych szkoleń to:

a) Rodzic w Internecie”,
b) Mój biznes w sieci”,
c) Moje finanse i transakcje w sieci”,
d) Działam w sieciach społecznościowych”,
e) Tworzę własną stronę internetową (blog)

Szczegółowe informacje oraz zapisy są prowadzone w Urzędzie Gminy Podegrodzie, pokój nr 24 od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 15.00, tel. 18 414-07-82

Ilość miejsc jest ograniczona.

Ze szczegółowymi informacjami odnośnie każdego ze szkoleń można zapoznać się w linkach poniżej.

 

1849152