Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą m.in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek.

UWAGA! Mieszkańcy miejscowości Brzeznej

UWAGA! Mieszkańcy miejscowości Brzeznej

w godzinach od 11:00 do 15:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców osiedla po lewej stronie potoku Brzeźnianka tj. osiedla w okolicach Szkoły Podstawowej, Równia i dalej w kierunku Podrzecza.

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r., wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023

Urząd Gminy Podegrodzie informuje, iż rozpoczęła się 7. edycja konkursu „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023” organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

1473335