Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Obowiązkowe zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązkowe zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków o wypełnienie ankiety/zgłoszenia i dostarczenia jej wraz z kserokopią umowy na wywóz nieczystości ciekłych do Urzędu Gminy w Podegrodziu do dnia 30.09.2023 r.

UWAGA!  Mieszkańcy miejscowości Chochorowice

UWAGA! Mieszkańcy miejscowości Chochorowice

Szanowni Państwo! Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje, że w związku z wystąpieniem awarii i przeprowadzeniem prac na sieci wodociągowej w miejscowości Chochorowice wystąpiła potrzeba wyłączenia wody w dniu dzisiejszym tj. 22 września 2023 r. dla odbiorców

Informacja Wójta Gminy Podegrodzie

Informacja Wójta Gminy Podegrodzie

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Podegrodzie, oraz na stronie internetowej Gminy Podegrodzie i w BIP na okres 21 dni, został zamieszczony wykaz z nieruchomościami, przeznaczonymi do najmu działek ewidencyjnych nr 327/2 i 584, stanowiącymi własność Gminy Podegrodzie.

1606876