Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Uroczyste otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy

Uroczyste otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy

W piątek 28 maja br. odbyła się uroczystość z okazji zakończenia realizacji projektu, pn. "Adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy, obecnie siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach konkursu nr RPMP.11.02. 00-IZ.00-12-050/18, Działanie 11.2

Wyróżnienia dla OSP Podrzecze i OSP Brzezna-Litacz

Wyróżnienia dla OSP Podrzecze i OSP Brzezna-Litacz

W dniu wczorajszym, 27 maja br., w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się uroczystość włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  dwóch jednostek z powiatu nowosądeckiego. Z naszej gminy została włączona do KSRG

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Podegrodzi

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzi

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Gminy Podegrodzie

Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Podegrodzie

Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Podegrodzie

Przypominamy mieszkańcom, iż zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest”, usunięcie tego typu odpadów powinno nastąpić przed 2032 r. W związku z powyższym informujemy mieszkańców Gminy Podegrodzie o możliwości skorzystania z programu usuwania odpadów zawierających azbest.

„Aktywni mieszkańcy w Małopolsce

„Aktywni mieszkańcy w Małopolsce"

Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza konkurs dla mieszkańców gmin województwa małopolskiego „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce". Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i l

1075156