Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Rekrutacja do projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie" 2021/2022

Aktualności

Treść

ZAŁACZNIKI:

1. Regulamin_rekrutacji i_uczestnictwa_w_projekcie-Podegrodzie_22.04
2. Załącznik nr 1 formularz_zgloszeniowy_uczeń
3. Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika projektu_uczeń
4. Załącznik nr 3 oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu_uczeń
5. Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa- uzupełnia Szkolna Komisja
6. Załącznik nr 5 umowa_2021-2022- uczeń
7. Załącznik nr 6 formularz_zgloszeniowy_NAUCZYCIEL
8. Załącznik nr 7 oświadczenie uczestnika projektu - nauczyciel
9. Załącznik nr 8 oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu_NAUCZYCIEL
10. Załącznik nr 9 umowa_2020-2021 - nauczyciel
11. Załącznik nr 10_Oświadczenie_opinia_o uczniu

1056242