Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Gmina Podegrodzie zakończyła prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. W miesiącu marcu prowadzone były prace związane z wytypowaniem obszaru rewitalizacji, który powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji. Na podstawie zebranych danych dotyczących poszczególnych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego i przeprowadzonych analiz, wstępnie wyznaczono granice obszaru rewitalizacji. Gminny Program rewitalizacji jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy.

W dniach od 16 maja do 8 czerwca 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Załączony raport stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji.

Raport z konsultacjispołecznych.pdf

Tagi