Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia na terenie Gminy Podegrodzie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Treść

Gmina Podegrodzie jest obecnie w trakcie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji. W miesiącu marcu prowadzone były prace związane z wytypowaniem obszaru rewitalizacji, który powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji. Na podstawie zebranych danych dotyczących poszczególnych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego i przeprowadzonych analiz, wstępnie wyznaczono granice obszaru rewitalizacji.

W dniach od 22 marca 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Załączony raport stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji.

Raport z konsultacji społecznych.pdf

1657825