Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Podegrodzie zaprasza na spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie

Treść

Przedmiotem konsultacji jest Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie. To ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 05.06. 2017 r. w godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy
w pok. nr 24. Spotkanie umożliwi zapoznanie się i ocenę dokumentu, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag ustnych.

1811652