Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ankieta dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

Treść

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2016-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni gminnych oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie w wymiarze społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym.

Opracowany program rewitalizacji będzie podstawą do aplikowania Gminy o środki unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wypełnioną ankietę mogą Państwo do dnia 14 kwietnia 2017 r. złożyć można w następujących formach:

  • drogą elektroniczną na adres: info@odpady.biz.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres Wykonawcy: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice,
  • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Podegrodzie.

Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

ankieta_GPR.docx

ankieta_GPR.pdf

Wójt Gminy Podegrodzie

Małgorzata Gromala

1790070