Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Treść

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Gmina Podegrodzie zakończyła prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. W miesiącu marcu prowadzone były prace związane z wytypowaniem obszaru rewitalizacji, który powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji. Na podstawie zebranych danych dotyczących poszczególnych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego i przeprowadzonych analiz, wstępnie wyznaczono granice obszaru rewitalizacji. Gminny Program rewitalizacji jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy.

W dniach od 16 maja do 8 czerwca 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Załączony raport stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji.

Raport z konsultacjispołecznych.pdf

1790041