Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Treść

Gmina Podegrodzie zakończyła prace nad przygotowaniem Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie. Komitet Rewitalizacji Gminy Podegrodzie będzie wspierać działania Wójta Gminy Podegrodzie w obszarze rewitalizacji i stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. Dodatkowo Regulamin nadaje Komitetowi funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z opracowaniem
i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji.

W dniach od 17 maja do 9 czerwca 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Załączony raport stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji.

Raport z konsultacji spolecznych-Komitet Rewitalizacji.pdf

1851686