Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

Projekty

Treść

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Głównym celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez odnowienie budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 631 710,60 zł z czego 199 082 zł to kwota dofinansowania. W obrębie inwestycji nowego oblicza nabrała sala główna ze sceną i balkonem, która przeszła kompleksową modernizację. Ponadto wyremontowano holl, korytarz oraz zaplecze obiektu. Odnowiona została również wewnętrzna instalacja elektryczna, wewnętrzna instalacja wod-kan i co oraz klimatyzacja.

W ramach projektu zrealizowano kompleksowy remont sali głównej ze sceną i balkonem, kompleksową modernizację.

 

 

1851695