Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Remont budynku i otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej)

Projekty

Treść

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Głównym celem projektu była poprawa życia mieszkańców Naszacowic poprzez udostępnienie na cele rekreacyjne i kulturalne zagospodarowanego obiektu. Właściwe zagospodarowanie otoczenia nie tylko wpłynie bezpośrednio na zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi, ale poprawi jej estetykę. Infrastruktura turystyczna ulegnie znacznej poprawie co bezpośrednio przełoży się na możliwość realizacji potrzeb kulturowych oraz integracji społecznej dla ludności gminnej.

Całkowita wartość zadania wyniosła 209 299,24 zł z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego była równa 136 129 zł. W ramach inwestycji wykonano wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi wejściowych jednoskrzydłowych, wymianę drzwi wejściowych dwuskrzydłowych, wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachówkowej powlekanej, ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm i wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej, ocieplenie ścian cokołu styropianem gr. 5 cm i wykonanie tynku mozaikowego, wykonanie dojścia i opaski wokół budynku z kostki brukowej gr. 6 cm, wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej, wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych, wykonanie bramy wjazdowej, wykonanie humusowanie gr. 10 cm, wykonanie cokołu ogrodzeniowego oraz wykonanie robót rozbiórkowych.

 

1849144