Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – kolektor A

Projekty

Treść

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stadła i Brzezna poprzez rozbudowę kanalizacji wraz z przyłączami. Całkowita wartość inwestycji wyniosła  4 062 381,34 zł z czego wysokość dofinansowania jest równa 520 104,00 zł.

W ramach zadania wykonano w miejscowości Brzezna odcinek włączeniowy a pozostały przebieg kanalizacji na terenie miejscowości Stadła, gdzie wykonano kanalizację sanitarną: PCV średnica 400 mm, PCV średnica 300 mm, PCV średnica 250 mm, PCVU średnica 200 mm, PCVU średnica 160 mm, PCV średnica 160 mm oraz rurociąg tłoczny z pomp PS1, rurociąg tłoczny z pompowni PS2, PS3 i PPD i wodociąg SDR11 TS 90 mm.

 

1606819