Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie

Treść

Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie

Wartość projektu: 618 525,05 zł

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 496 328,84.

Umowę na realizację zadania podpisano 26 listopada 2014 r. w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Ze strony gminy umowę podpisała Wójt – Małgorzata Gromala oraz Skarbnik – Agnieszka Pacholarz. Z ramienia Województwa Małopolskiego dokument parafował członek zarządu – Stanisław Sorys.

Środki europejskie przyznane zostały w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Realizacja projekt umożliwiła zainstalowanie kolektorów słonecznych oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy oraz szkołach w Brzeznej i Olszance. Oprócz tego w niektórych obiektach wykonano m.in. docieplenie ścian, poddaszy oraz wymiana grzejników.

Realizacja zadania przyniesie długofalowe korzyści poprzez skuteczne wykorzystanie surowców energetycznych. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu pozwoli zmniejszyć koszty ogrzewania oraz zredukować ilość emitowanym zanieczyszczeń do atmosfery, uwalnianych w procesie dostarczania ciepła i ciepłej wody do obiektów.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura Ochrony Środowiska. Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1606820