Przejdź do treści
Przejdź do stopki

„Przebudowa drogi gminnej nr 293889K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00 – 2+100,00”

Projekty

Treść

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Celem operacji jest skrócenie o 3 km dojazdu do Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi oraz Szkoły Podstawowej w Gostwicy, który wynosi 7,1 km.

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.295.291,86 zł w tym dofinansowanie  1.460.494,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie przebudowa 2.1 km  drogi.

1811666