Przejdź do treści
Przejdź do stopki

„Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”

Projekty

Treść

Gmina Podegrodzie przystąpiła do realizacji projektu „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”.  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Podegrodzie, upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie wiejskiej Gminy Podegrodzie poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci (w tym niepełnosprawnych) w m. Brzezna wraz z jego wyposażeniem a także wdrożeniem dodatkowych zajęć wyrównujących deficyty zdiagnozowane u dzieci w latach 2019-2020.

Grupą docelową projektu są osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze Gminy Podegrodzie w tym:

- dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodzice/opiekunowie,

- nauczyciele zatrudnieni w ośrodku wychowania przedszkolnego,

- oraz ośrodek wychowania przedszkolnego w m. Brzezna.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkole-SPR.

Wartość projektu: 762 338,75 zł

Wartość dofinansowanie z UE: 647 973,75 zł

1606825