Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Przebudowa centrum wsi Brzezna

Projekty

Treść

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Całkowity koszt inwestycji to 280 534,01 zł, a kwota dofinansowania wynosiła 171 057,00 zł. Celem zadania było zaspokojenie potrzeb społecznych i rozwój fizyczny mieszkańców oraz poprawa estetyki wsi Brzezna poprzez utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum im. św. Jadwigi-Królowej Polski, remont boiska do koszykówki, siatkówki przy gimnazjum i remont wiaty przystankowej w centrum wsi.

W ramach projekty wykonano utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego oraz utwardzenie placu przy Gimnazjum im. św. Jadwigi-Królowej Polski. Ponadto wyremontowano boisko do koszykówki i piłki ręcznej oraz wiatę przystankową, jak również urządzono tereny zielone.

 

 

 

1606805