Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie,

Projekty

Treść

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

Gmina Podegrodzie realizuje projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie, mający na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Podegrodzie poprzez budowę 11722 m sieci wodociągowej w miejscowościach Gostwica i Podegrodzie oraz 3211 m sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stadła i Podegrodzie.

Wartość dofinansowania wynosi:    1 247 174.00 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1606818