Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gmina Podegrodzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie poprzez wymianę źródeł ciepła”

Projekty

Treść

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 24 starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej na ekologiczne urządzenia grzewcze.

W 2018 r. w ramach projektu wymieniono 11  starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze na biomasę i ekogroszek. Dodatkowo do dnia 30.06.2019 r. zaplanowano wymianę kolejnych 13 piecy.

Dofinansowane ze środków UE w postaci dotacji wynosi 224 855,99 zł

Zainteresowanie mieszkańców okazało tak duże, że Gmina Podegrodzie wystąpiła o dofinansowanie wymiany 150 piecy na pellet. Wniosek o dofinansowanie obecnie jest na etapie rozpatrywania. O możliwości uzyskania dotacji mieszkańcy Gminy zostaną poinformowani niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku.

Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o środki na dofinansowanie do wymiany kotła i docieplenia budynku w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. W tym programie mieszkańcy gminy bezpośrednio zwracają się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o udzielenie dofinansowania. W ramach projektu możliwe jest także uzyskanie pożyczki na zakup i montaż odnawialnych źródła energii.

1851684