Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro – indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie

Treść

Projekt p.n. „Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro – indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie” finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

            Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III
z 10 szkół podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie poprzez indywidualizacje procesu ich kształcenia.

W ramach projektu, w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. uczniowie klas I - III biorą udział w zajęciach dodatkowy:

 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej

a) zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

b) zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

c) zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie;

d) zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski.

 

2. Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej - Litaczu

a) zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

b) zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

 

3. Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

a) zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

 

 

b) zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych.

 

4. Szkoła Podstawowa im. płk Narcyza Wiatra

a) zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

b) zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych.

 

5. Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi

a) zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

b) zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych.

 

6. Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie

a) zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

b) zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych.

 

7. Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Olszance

a) zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

b) rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze uczniów uzdolnionych;

c) zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

 

8. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach

a) zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

b) zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

 

 

9. Szkoła Podstawowa w Stadłach

a) zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

b) zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

10. Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych im. Bł. O. Stanisława Papczyńskiego
w Podegrodziu

a) zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

b) zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

c) zajęciach logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

d) gimnastyki korekcyjnej;

e) zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie;

f) zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo;

g) zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski.

 

Projekt przewiduje również doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne.

 

Łącznie projektem objętych zostało 284 uczniów, w tym 127 dziewczynek i 157 chłopców.

Całkowita wartość projektu wynosi 331.113.30 zł

Regulamin_rekrutacji.doc

Zalaczniki_do_regulaminu.doc

1606835