Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance

Projekty

Treść

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Głównym celem projektu jest poprawa życia mieszkańców Olszanki poprzez udostępnienie na cele rekreacyjne zagospodarowanego obiektu. Przyczyni się również do rozwoju, zwłaszcza fizycznego mieszkańców. Właściwe zagospodarowanie terenu przy szkole poprzez stworzenie boisk, placu zabaw i ogrodzenie terenu nie tylko wpłynie bezpośrednio na zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi, ale także poprawi jej estetykę.

Całość inwestycji wyniosła 573 673,09 zł z czego blisko 359 491 zł to kwota dotacji. W ramach działania wybudowano boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej oraz przylegające do niego piłkochwyty, jak również utwardzono plac przy boisku. Ponadto wykonane zostało boisko do piłki ręcznej i koszykówki oraz ogrodzenie. W zakres projektu wchodziła również budowa bieżni do skoku w dal wraz z piaskownicą i schody terenowe stanowiące komunikację między boiskami. Zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu, wykonanie strefy bezpieczeństwa oraz dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, spełniających wymagania obowiązujących norm i przepisów.

 

 

 

1606820