Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Podegrodzie

Treść

W okresie od 02.06.2014 r. do 31.12.2014 r. Gmina Podegrodzie zrealizowała projekt pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Podegrodzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w kwocie 680 785,90 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy dziesięciu oddziałów przedszkolnych w dziewięciu szkołach podstawowych w gminie Podegrodzie poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 3 i 4-letnich.

W ramach otrzymanego dofinansowania zrealizowano następujące zadania:

  1. Organizacja placów zabaw – 9 oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych
    w Brzeznej, w Brzeznej – Litaczu, w Mokrej Wsi, w Długołęce – Świerkli, w Gostwicy, w Stadłach, w Rogach, w Olszanie i w Olszance zyskało nowe place zabaw.

 

  1. Dostosowanie pomieszczeń – w 3 oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Stadłach, Olszanie i Olszance dostosowano pomieszczenia do potrzeb dzieci młodszych tj. 3 - 4 latków.

 

  1. Wyposażenie – dla 4 oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych
    w Długołęce – Świerki, w Stadłach, w Olszanie i Olszance zakupione zostały meble i wyposażenie, rolety okienne, artykuły wypoczynkowe, meble szatniowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, sprzęt ICT i audiowizualny  np. laptopy, projektory, ekrany projekcyjne, telewizory, odtwarzacze DVD, tablice interaktywne oprogramowaniem, kserokopiarki, drukarki. Grzejniki zabezpieczono zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowania ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, jak również do zwiększenia dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Podegrodzie. Poprzez zapewnienie odpoczynku i warunków bezpiecznego pobytu w szkołach, atrakcyjną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  z wykorzystaniem  nowoczesnego sprzętu elektronicznego, zabawek i pomocy dydaktycznych – wzrost atrakcyjności szkół (oddziałów przedszkolnych) skutkujący zwiększeniem liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i osiągnięciem wysokiej jakości edukacji w Gminie.

Wartością dodaną projektu będzie stworzenie warunków dla zwiększenia wskaźnika upowszechniania edukacji przedszkolnej i osiągnięcia  wysokiej jakości edukacji w Gminie.
 

1606805