Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie

Projekty

Treść

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5 921 613,43 zł z czego wysokość dofinansowania była równa 3 354 964,83 zł. W ramach zadania wykonano w obrębie kanalizacji: roboty ziemne, roboty montażowe (kanały z rur PCV Fi 400 mm, kanały z rur PCV Fi 315 mm, kanały z rur PCV Fi 250 mm, kanały z rur PCV Fi 200 mm, rurociąg tłoczny z rur PR Fi 75 mm), przejścia przez drogi asfaltowe-przewiertem, odtworzenie nawierzchni, pompowanie wody oraz przyłącz energetyczny do przepompowni ścieków P1 i P2.

W obrębie sieci wodociągowej wykonano roboty ziemne, roboty montażowe (rurociąg z rur PE 110 mm, rurociąg z rur PE 90 mm, rurociąg z rur PE 63 mm), przekroczenia dróg i rury ochronne oraz roboty odtworzeniowe.

 

1606851