Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Przebudowa centrum wsi Podegrodzie

Projekty

Treść

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, wzrost atrakcyjności turystycznej oraz poprawa estetyki wsi Podegrodzie poprzez odnowę centrum wsi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 671 449,98 zł z czego wysokość dofinansowania to 274 948,00 zł.

W ramach zadania wykonano utwardzenie placu w centrum wsi Podegrodzie, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw firmy Inter-Flora lub innych równoważnych spełniających wymagania obowiązujących norm i przepisów. Ponadto utworzono strefę bezpieczeństwa i zagospodarowano teren przy placu zabaw. Wyremontowane zostało boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz ogrodzenie. Wykonano również ogrodzenie dodatkowe przy boisku o wysokości 4 m, jak również zmodernizowano istniejącą już trybunę.

1606850