Przejdź do treści
Przejdź do stopki

AKTUALNOŚCI

Treść

Informacja Wójta Gminy Podegrodzie

Informacja Wójta Gminy Podegrodzie

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Podegrodzie, oraz na stronie internetowej Gminy Podegrodzie i w BIP na okres 21 dni, został zamieszczony wykaz z nieruchomością stanowiącą własność Gminy Podegrodzie, przeznaczoną do wydzierżawienia.

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Podegrodzie zawiadamia, iż miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości od stycznia 2023 r. uległy zmianie.

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Posprzątaj z nami Małopolskę! 2023

Posprzątaj z nami Małopolskę! 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w drugiej edycji wydarzenia „Posprzątaj z nami Małopolskę! 2023”, która ma zwrócić uwagę na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych i turystycznych: w lasach, parkach krajobrazowych i na szlakach zielonej Małopolski.

Informacja o możliwości wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji zwierząt domowych

Informacja o możliwości wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji zwierząt domowych

Wójt Gminy Podegrodzie uprzejmie informuje, że w roku 2023 w ramach realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz o zapobieganiu bezdomności zwierząt, właściciele zwierząt domowych będącymi mieszkańcami Gminy Podegrodzie mogą skorzystać z wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji zwierząt domowych w promocyjnej cenie – właściciel pokrywa tylko 50% ceny danego zabiegu.

Uwaga mieszkańcy miejscowości Brzezna

Uwaga mieszkańcy miejscowości Brzezna

UWAGA! Mieszkańcy miejscowości Brzezna Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje, że w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi modernizacji sieci wodociągowej przez zewnętrzną firmę w miejscowości Brzezna wystąpiła konieczność wyłączenia wody w dniu 26.01.2023 r. w

Komunikat zimowy

Komunikat zimowy

Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Ostrzeżenie meteorologiczne  - opady śniegu

Ostrzeżenie meteorologiczne - opady śniegu

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:30 dnia 19.01.2023 r. do godz. 02:00 dnia 20.01.2023 r. prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm.

1473422