Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Złóż wniosek - odbierz dofinansowanie

Aktualności

Treść

Przypominamy, że trwa uzupełniający otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konkurs uzupełniający obejmuje następujące zadania:

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Oferty można składać do 07 maja 2021 r.

 

Warunki konkursu określone są w Zarządzeniu Nr 594/2021 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia uzupełniającego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Zarządzenie Nr 594/2021 jest dostępne:

1. https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie,a,1915779,zarzadzenie-nr-5942021-wojta-gminy-podegrodzie-z-dnia-9-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-uzup.html

2. http://www.podegrodzie.pl/pl/761/0/ogloszenia.html

1056300